Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
15febab1 c94b 0113 c2c7 1d3fe58a5118

Träningsprogram ger minskad fallrisk

Säkra steg är ett digitalt träningsprogram som hjälper äldre personer att hitta lämpliga övningar och att komma igång med träning av sin balans. 

Programmet är utvecklad av forskare vid Umeå universitet i samarbete med äldre personer. 

En nyligen genomförd nationell kontrollerad studie med drygt 1600 deltagare har visat att Säkra steg kan bidra till minskad fallrisk. 

Digitalt träningsprogram för att förebygga fall
Innan träningen påbörjas, väljer först användaren passande övningar till sitt eget träningsprogram från appen Säkra steg.

Under rubriken Mina övningar finns elva olika kategorier. Genom att välja en övning från varje kategori, får användaren ett varierat träningsprogram, för både balans, styrka och gång. 

I de flesta kategorierna visas de lättaste övningarna först. Det gör att användaren kan prova sig fram till övningar som blir lagom utmanande.

Efter en viss tids träning av balans och styrka, kan användaren byta till lite mer utmanande övningar i appen.

Bra med planering
För att komma ihåg sin regelbundna träning, är det bra att varje användare kan planera i förväg. I träningsdagboken kan varje användare välja dag och tid för sin träning. När det är dags för träning, kommer en påminnelse från den egna mobiltelefonen.

Det är nämligen träningens regelbundenhet som bäst påverkar risken för fallolyckor.

3 timmar – 39% mindre risk
Forskning visar att träning som genomförs 3 timmar i veckan eller mer, minskar fallhändelser med 39%.

Även träning mindre är tre timmar per vecka är bra och minskar risken. Det är därför bäst att börja med en träningsrutin som passar användaren. 

Träningsschema med dagbok
Hur träningen schemaläggs kan anpassas till varje användare. Det kan vara ett träningspass varje dag. Det kan vara vissa dagar i veckan. I appen kan ett individuellt träningsschema skapas.

För de som är ambitiösa och som vill hålla koll på hur mycket som har tränats, kan träningsinsatserna också registreras och kommenteras i appens träningsdagbok.

I träningsdagboken sammanställs statistik över träningen med uppmuntrande meddelanden som passar till användarens egna önskemål.

Appen Säkra steg innehåller även föreläsningar och tips om träning och att förebygga fall. Med tips om träning i vardagssituationer och andra fallförebyggande åtgärder.

Seminarium – Förebygga fallolyckor
Fallolyckor är den vanligaste typen av händelser som kommunernas hemsjukvård hanterar. Information om hur fallolyckor kan förebyggas, även med tekniska lösningar, presenteras under en rad seminarier med start under våren. Seminariet Förebygga fallolyckor, som infaller den 28 maj, fördjupar diskussionen kring en rad viktiga ämnen – från preventivt arbete till artificiell intelligens (AI). Då presenteras även initiativet Säkra steg av Umeå universitet.

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.