Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Cae00fda 8242 2974 8f7a 6e7bf355f7ac

Nyckelfria lås – med ökad samverkan
Nyckelgömmor och nyckelfria lås spar massvis med personaltid inom omsorgen redan idag. 

En nationell digital infrastruktur kommer därför att spara ännu mer personaltid i en snar framtid. Med ökad samverkan mellan leverantörer.

Ny nationell molnlösning
Med en ny nationell molnlösning skapas en helt ny dimension av möjligheter för svensk välfärd. 

Inte bara nya sätt att möta problemet med en ökande personalbrist, utan även svaret på en säker molntjänst för svenska myndigheter. 

Nu byggs en svensk möjlighet med servrar och säkerhetsklassad personal som också blir enklare för svenska kommuner att upphandla – i enlighet med LOU. Det svenska initiativet blir en nationell digital lösning, som dessutom fylls med nya funktioner för omsorgen.

Moln-av-moln och nyckelfria lås
En av de mer centrala möjligheterna skapas när apparna med nyckelfria lås inkluderas i moln-tjänsten. Då öppnas ett hav av nya möjligheter för kvarboende äldre att leva ett mer oberoende och självständigt liv – där även anhöriga inkluderas.

Vårdupphandlaren bestämmer vilka vårdgivare som ska ha möjlighet att ge sin personal tillgång till brukarens bostad genom att få möjlighet att öppna och låsa brukarens lås. Detta styrs automatiskt av vårdupphandlarens system för planering av de vårdinsatser som brukare behöver.

Även anhöriga är med
Tillfälliga besök och leveranser till en brukare, kan också villkoras med godkännande av anhöriga och dessutom kopplas till en entrékamera för att göra det möjligt att övervaka att allt går rätt till när brukarens ytterdörr låses upp. Lösningen bygger på en planeringstjänst, där ett ökande antal vårdgivare och nyckelfabrikat omfattas.

Även innerdörren inkluderas
Genom att även ha ett separat nyckelfritt lås på innerdörren, skapas ett låsbart utrymme mellan ytterdörr och innerdörr, där paketleveranser med exempelvis läkemedel kan lämnas. De nya föreskrifterna från Läkemedelsverket föreslår nämligen att läkemedel inte får lämnas okvitterade utomhus utanför bostaden. 

Leveransrobotar
Funktionen i molnet med nyckelfria lås öppnar för att möjliggöra leverans med leveransrobotar. Det kan vara hjulburna robotar eller drönare. Här appliceras det nyckelfria låset på olika former av ”kattluckor” som öppnas när leveransroboten är framme vid sin destination. 

Elrullstolar
Dagens moderna elrullstolar är ofta redan uppkopplade med 3G och kan därför vara en länk i molnet. Elrullstolen låser själv upp de dörrar som den har fysisk och digital access till, vilket avlastar brukaren och bidrar till ett ökat oberoende av assistans.

Hårfrisörskan kommer på besök
Brukarens hembesök av fotvårdsspecialisten, hårfrisörskan och sjukgymnasten föregås av att respektive bokningsapp kopplas till det nyckelfria låsets app i molnet. På så sätt skapas en enklare process, där engångskoder för att öppna dörrar hanteras. 

Hemleverans av livsmedelskassen
Även leverans av livsmedelskassen hanteras genom att livsmedelsappen hanterar tillfälliga koder hemma hos brukaren för det nyckelfria låset. På så sätt minskar risken för att papperskassar lämnas utomhus och blir blöta när det regnar.

Brandlarmet kopplas till låset
Även brandlarmets app kopplas till bostadens nyckelfria lås i molnet. Skulle brandrök detekteras av bostadens elektroniska näsor, låses samtliga nyckelfria lås upp vid larm, för att underlätta för utryckningspersonal, grannar och anhöriga att bistå vid en akut evakuering. 

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024, som infaller den 24 september, fördjupar diskussionen kring en nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter.

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.