Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
52a6beb3 c53e 4b8d be83 4edf6788eabd
Teknik och människor.
Det är dessa två huvudinriktningar som Användarföreningen arbetar med för att utveckla realistiska lösningar på de välfärdsproblem som kommer med det åldrande samhället.
 
När Vitalis går av stapeln 25-27 augusti, blir det utifrån en ny verklighet. COVID-19 har satt djupa spår världen över. Förhållningssättet till vård och omsorg har ändrats. Corona-krisen har tydliggjort behovet av att kunna leverera hälso- och sjukvård utan mänsklig kontakt.
 
Hemmonitorering blir därför ett allt viktigare inslag i samhällets leverans av välfärd. Teknikutvecklingen går dessutom i den riktning som innebär att monitoreringen även kan bli verklighet med sensorer i aktivitetsarmband, i plåsterlappar och i implantat. Även medborgare i arbetsför ålder kommer att kunna omfattas av en mobilt uppkopplad förebyggande hälsovård.
 
Under de senaste åren har Användarföreningen och Vitalis arbetat tillsammans för att underlätta utvecklingen och spridningen av mobilt uppkopplad medicinsk teknik. Ett flertal seminarier och strategimöten har samlat ledande aktörer i Sverige kring diskussionen om mobilt uppkopplad teknik och Sveriges förhållningssätt till introduktionen av den globala standarden 5G. Framförallt för de delar av Sverige som behöver det mest – svensk glesbygd.
 
Digitaliseringen är en demokratisk fråga. Hela Sverige ska leva. Det handlar om små samhällen dit fiber ännu inte har grävts. Det är dessa samhällen som har störst behov av en utvecklad välfärd med mobilt uppkopplade bredbandslösningar.
 
Användarföreningens bidrag under Vitalis 2020 kommer att handla om hur Sverige med teknikens hjälp ska göra det möjligt att åldras i sin hembygd – trots nedskärningar och långa avstånd.
 
Skulle restriktioner drabba oss den 25-27 augusti, kan ni fortfarande räkna med att Användarföreningen och Vitalis kan förmedla budskapen om uppkopplad teknik. Det blir givetvis i formen av uppkopplade seminarier i den händelse att vi fortfarande inte får resa till Göteborg.
 
En global standard för mobil teknik kommer här att bidra till den regionalpolitiska samordningen. Till gagn för eHälsa 2025 och till gagn för svensk välfärd.
 
Är du intresserad av att veta mer om goda exempel när det gäller framtidens e-hälsa, är du alltid välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Användarföreningen kommer att redogöra för fler exempel under våren 2020.