Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
Fd17ddc9 e75f 4004 97dd 6a40aa857f65
Den ofrivilliga ensamheten ökar och långa avstånd kommer att innebära ökade ansträngningar för svensk hemtjänst de närmaste tio åren. Extremt glest befolkade områden kommer därför att ha det största behovet av en utbyggd digitalisering. Luleå Tekniska Högskola har påbörjat det projekt som ska utforma lösningarna. Det blir bredband över luft som ska lösa de återstående 5 procenten av Sveriges digitalisering – även med 5G.
 
En bra mobiltäckning är en förutsättning för fungerande samhällstjänster och för att företag och människor ska kunna verka på landsbygden. Digitaliseringen på landsbygd kräver mer innovativa lösningar än i resten av landet.
 
Karl Andersson, Biträdande professor och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid LTU, Luleå Tekniska Universitet, menar att målet är förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden. – Det är en fråga om demokrati, framhåller Karl Andersson.
 
För att bygga ut ett 5G-nät på landsbygden, finns det två typer av lösningar som LTU arbetar med i sitt projekt. - Dels skapar vi ”digitala oaser” några mil bort från närmaste 5G-mast. En digital oas kan utformas så att utvalda hushåll med stora digitaliseringsbehov kan få en fullt fungerande 5G-uppkoppling.
 
- Den andra lösningen handlar om att använda exempelvis Sveriges många högmaster för att leverera 5G. Högmasterna är 300 meter höga och kan skapa en luftburen 5G-uppkoppling till ett samhälle tiotals mil bort, beskriver Karl Andersson.
 
Även glesbygd kan alltså få 5G. Det visar också utvecklingen i USA, som är bland de första i världen att introducera 5G över landets stora ytor - via master. I USA tycker man att det är för dyrt att gräva ner fiber i marken. I stället levereras nu luftburet bredband med 5G-standard över hela USA.
 
Det behövs politiska beslut i Sverige för att få fart på digitaliseringen i landets extremt glest befolkade områden. Tekniken finns och nu visar amerikanska mobiloperatörer att det är möjligt – även finansiellt. Alla medborgare kommer troligen inte att kunna få fiber men däremot en betydligt mer omfattande mobiltäckning än idag.
 
Valet för Sverige är inte särskilt svårt. De närmaste tio åren kommer antalet seniorer över 80 år att öka med 50 %. Från cirka 52 000 personer till 78 000 personer. Under samma tidsperiod kommer antalet arbetsföra bara att öka med cirka 10 %. Det innebär att personalresursen inte kommer att räcka till. Detta kommer alltmer att motivera ett utbyggt digitalt nät och en digitaliserad äldreomsorg. 
 
Det är givetvis möjligt att skapa en digitaliserad äldreomsorg även på svensk landsbygd. Användarföreningen menar att landets politiker nu måste ta tag i frågan. Inte minst för att bygga bort en ökande ofrivillig ensamhet.
 
En ökande ofrivillig ensamhet kommer att drabba samhället i form av ett större beroende av hälso- och omsorgstjänster. Här finns således en alternativ kostnad om inte investeringar görs i mobil digitalisering.
 
Projektet i Luleå omfattar både ekonomiska, sociala och kulturella värden som sammantaget bidrar till en mer levande landsbygd. De högmaster vi redan har, byggdes för att hela Sveriges befolkning skulle ha möjlighet att titta på TV. Den nya bredbandstekniken kan även användas till TV-utsändningar. Det gäller att hitta fler samordnade möjligheter för att möjliggöra digitalisering fullt ut på landsbygden.
 
Är du intresserad av att vara med i arbetet för en utbyggd digitalisering, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen. Användarföreningen är också med under Vitalis konferensdel i Göteborg 21-23 maj.