Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling inom välfärdsteknologi
Ae1d2bc3 e773 4f04 9cdf 158b7ca91130
Rosenlunds sjukhus blir det första sjukhuset i Sverige med 5G.
Locum, landstingets eget fastighetsbolag i Stockholm, har valt Rosenlund som den sjukhusbyggnad där 5G först ska installeras. Strategin är tydlig i en tid när personaltätheten minskar. 5G ska se till att fastigheten kan leverera bra service. Det blir självkörande transporter och positionering för att hitta utrustning. Dessutom givetvis en framtida struktur för säkert uppkopplade hjälpmedel.

Parallellt med kvarteret Brevlådan i Svedmyra, startas alltså ett motsvarande projekt med Region Stockholm på Rosenlunds sjukhus. Där blir fokus på 5G och själva byggnaden. Men också på samverkan med uppkopplade hjälpmedel, med deltagande från utvalda teknikleverantörer och i samverkan med specialistavdelningarna på sjukhuset.

En sjukhusbyggnad innehåller mycket teknik. Framförallt rymmer en sjukhusbyggnad många människor som blir alltmer beroende av teknisk utrustning. Ett viktigt användningsområde för 5G är därför att hålla ordning på all utrustning. Genom att placera 5G-antenner på ett genomtänkt sätt inne i byggnaden, kan det mobila nätet bestämma positionen på exempelvis en sjukhussäng. På vilket våningsplan och i vilken del av våningsplanet sängen befinner sig.

I projektet finns även målet att på sikt kunna låta en sjukhussäng eller en elektrisk rullstol förflytta sig automatiskt. När personaltätheten minskar, ska tekniken kunna bidra till att utföra enklare sysslor - som att hitta en säng eller att köra tillbaka sängen till rätt avdelning. Sysslor som tidigare utfördes av utbildad sjukhuspersonal. För att göra detta möjligt behövs system för navigering. Utomhus fungerar GPS - men inte inomhus. Därför byggs ett nätverk med små antenner inomhus som tillsammans kan bestämma position och åkriktning på sängen.

Projektet på Rosenlunds sjukhus ska inte fokusera på medicinsk utrustning. Men samverkan med ansvariga enheter kommer att sätta riktvärden för att säkra att inte den medicinska utrustningen störs av de nätverk som byggs. På sikt kommer sannolikt även viss medicinsk utrustning i sjukhuset att vara uppkopplad via nätet.

På Rosenlunds sjukhus finns en rad specialistavdelningar för funktionsnedsättningar. Exempelvis rörelse, hörsel och tal. Nedsättningar som blir vanligare med högre ålder och som på olika sätt kan kompenseras med ny teknik – för ett tryggare och mer oberoende liv med högre livskvalitet. Därför har projektet ambitionen att även inkludera vissa typer av uppkopplingsbara hjälpmedel.

Hjälpmedel med ny 5G-teknik och nya funktioner kommer att kunna testas och utvärderas av experter inom rehab, motorik, logopedi och audionomi, som alla finns inom räckhåll på Rosenlunds sjukhus.

Fler fastighetsbolag är givetvis välkomna att ansluta sig till projektet 5G i byggnad. Gärna också utanför Stockholms län. Bland de fastighetsbolag som nu ansluter sig finns Fabege, Stockholmshem, Familjebostäder, Telge Bostäder, Roslagsbostäder och Järfällahus.

Är du intresserad av att veta mer om pilotprojektet på Rosenlunds sjukhus, är du välkommen att höra av dig till Användarföreningen. Projektet 5G Vård och omsorg presenteras också under Vitalis konferensdel i Göteborg 21-23 maj.