Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
30d3aab3 6ff0 d813 a2a1 69964c2eae5d

Drönare för leverans av läkemedel inom svensk hemsjukvård blir ett tema för det uppkopplade seminariet den 20 april. Seminariet belyser vinsterna med att använda drönare för transporter inom kommunernas hemsjukvård. Patientsäkerhet blir ett genomgående tema för att uppnå säkra leveranser.

Drönare
Brukare med funktionshinder är ofta beroende av andra för besök på apotek och hjälpmedelscentraler. Drönarleveranser av medicinska varor kan skapa en högre grad av oberoende och samtidigt mer hållbara transporter.

Hållbar digitalisering
Äldre och personer med funktionshinder är beroende av hemtjänst, grannar, anhöriga och personlig assistent för att säkra tillgången av mediciner och medicinsk utrustning. Med en liten transportdrönare och ett centrallager kan ett mer oberoende liv skapas i tider då personaltätheten inte tycks öka. För kommunens hemsjukvård blir drönartransporterna ett välkommet inslag för att leva upp till lagtexten. För brukarna blir drönarleveranserna ett sätt att uppnå en ökad grad av oberoende och ökad trygghet. Med en smart bostadsanpassning samt digitala och fysiska säkerhetssystem.

Stöd från applicerad forskning
Den 20 april anordnas ett speciellt uppkopplat seminarium som beskriver formerna för hur drönare kan leverera läkemedel och därmed bidra till ett mer oberoende liv. Detta seminarium presenterar experternas förslag kring hur

  • samverkan i lagerdepåer skapar högre medicinsk säkerhet i samhället

  • en säker leverans dygnet runt ger ett tryggare och mer oberoende liv för brukare

  • en samordnad teknik skapar fler möjligheter till större samhällsnytta

Säkerhet blir ett tydligt fokus när läkemedel ska transporteras. Exempelvis hur ett enkelt tillbehör förvandlar ett standardfönster till en säker leveransmottagning för drönare. Hur digital kvittering säkrar att den medicinska leveransen når rätt mottagare.

Kommunala behov och drönarteknik
Under seminariet den 20 april deltar representanter från Socialstyrelsen, regioner, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om möjligheten med drönarleveranser med läkemedel.

Preliminära program och anmälningsflik för seminarier hittar du på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.