Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Fabe5c0e cc97 41fe 80b6 bd7cc80f1e20
Fallskador är en dominerande post i omsorgens avvikelserapporter. Fallskadorna kostar samhället miljardbelopp årligen och orsakar dessutom stort lidande för dem som drabbas. Det finns därför anledning att vidta åtgärder på många olika sätt för att förebygga och öka säkerheten mot fallskador.

Vårdens arkitektur är ett teknologiområde som intar en central roll i ambitionerna att bygga rätt och att bygga för livslångt boende. Även när det gäller att förebygga fallskador, minska bakteriella infektioner samt att öka allmänhälsan och livskvaliten. Med rätt behovsanalys och med ändamålsenlig arkitektur kan många risker byggas bort i ett inledande skede i en byggprocess.

En enkel första åtgärd för att skapa en fallsäkrad planlösning handlar om att göra avståndet mellan säng och toalett så kort som möjligt. I svenska boenden är det inte ovanligt att toaletten är placerad i hallen, vilket gör att gångsträckan blir lång, full av hinder och riskfylld, inte minst nattetid. I andra länder, exempelvis USA, är det vanligare att toalett och badrum är placerade i direkt anslutning till sovrummet, exempelvis i det som kallas ”owners bedroom”. Bekvämare men också säkrare.

En placering av toaletten nära sängen minskar gångsträckan och därmed risken. I planlösningen ovan kan gångsträckan minimeras till tre meter, vilket ger en låg risk vid nattliga toalettbesök.

Vårdens arkitektur rymmer mer tekniklösningar som minskar risken för fall och fallskador. Alltifrån tröskelfria lösningar till rörelseaktiverad nattbelysning.

Är du intresserad av att veta mer om vad vårdens arkitektur kan bidra med, kontakta gärna Institutionen för arkitektur på Chalmers. Institutionen är aktiv inom såväl forskning som utbildning. Fokus för forskningen finns i situationen med åldrande samhällen och hur goda bostäder för äldre kan utformas när mycket av vårdarbete sker i de privata hemmen. Exempelvis forskningsprojekt kring skador i boendemiljö.

Användarföreningen önskar en fortsatt skön sommar!