Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Bb0f206d ced6 431b 86c6 2ab5d08949e8

Drönare kommer att få en allt större betydelse i det åldrande samhället. I en utveckling där personaltätheten minskar och andelen äldre ökar. Det finns givetvis utrymme för en ökad digitalisering när var tredje hemtjänstbesök försvinner de närmaste tio åren. Speciellt i glesbygd kommer drönartransporter att bli ett välkommet inslag. För postutdelning, för transport av varma måltider eller för transport av mediciner och medicinsk utrustning.

Europa kommer att vara den första regionen i världen som har en omfattande uppsättning regler som säkerställer en säker och hållbar drift av drönare både för kommersiella aktiviteter och för fritidsaktiviteter. Gemensamma regler hjälper till att främja investeringar, innovation och tillväxt i denna lovande sektor.

De nya reglerna inkluderar tekniska och operativa krav för drönare. Å ena sidan definierar reglerna sådana kapaciteter som en drönare måste ha för att flygas säkert. Till exempel måste nya drönare identifieras individuellt, så att myndigheterna kan spåra en viss drönare vid behov. Detta kommer att bidra till att bättre förhindra händelser som liknar dem som hände 2018 på flygplatserna i Gatwick och Heathrow. Å andra sidan täcker reglerna varje operationstyp, från de som inte kräver förhandsgodkännande, till de som involverar certifierade luftfarkoster och operatörer, samt minimikrav för utbildning av fjärrpiloter. De nya reglerna kommer att ersätta befintliga nationella regler i EU: s medlemsstater.

Även om EU-förordningen träder i kraft under 2020 kommer den att tillämpas först om ett år för att ge medlemsstater och operatörer tid att förbereda och genomföra förordningen. Från och med juni 2020 måste operatörer av drönare registrera sig i den medlemsstat där de har sin hemvist eller sin huvudsakliga verksamhetsplats.

Användarföreningen har här föreslagit att kommuner samordnar operatörsrollen med sin egen region. För att få en kostnadseffektiv hantering som operatör, bör flera verksamhetsgrenar samordnas. Dels för att luftrummet ska kunna utnyttjas effektivt. Dels för att investeringar ska kunna maximera sin nytta.

Drönare har testats i Stockholm för leveranser av medicinsk utrustning som hjärtstartare. Exempelvis i skärgårdsmiljö kan en drönartransport vara räddningen när en helikoptertransport inte är tillgänglig eller när isen varken bär eller brister. I stockholmstestet var drönaren 15 minuter snabbare på plats än ambulansen – vilket kan vara livsavgörande vid hjärtstopp.

Vanligtvis är det länsstyrelser och regioner som ansvarar för infrastrukturfrågor i Sverige. Användarföreningen föreslår därför att varje region startar en kommunsamordnad verksamhet för drönartransporter. Gärna i anslutning till en regional flygplats, sjukhus eller annan logistikanläggning. Trafiksäkerheten kan då samlas till en punkt – gärna med samordnad trafikledning. Där kan en ökad kostnadseffektivitet uppnås i kombination med andra transportslag.

Är du intresserad av mer information så kan du kontakta Användarföreningen.

Användarföreningens redaktion önskar en skön sommar!