Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
4dabb408 c566 4e29 b0c6 20593cf8236b
Med Artificiell intelligens (AI) ställs frågan på sin spets. Vem ställer en korrekt diagnos? Riktiga läkare eller datorer?

I det norska tv-programmet Diagnoskampen testades framtidens digitala verklighet. Ett läkarlag tävlade mot ett amatörlag, där amatörerna hade fri tillgång till att söka information på nätet.

Diagnoskampen har ett enkelt upplägg. Riktiga patienter beskriver sina symtom. Två lag, det ena bestående av läkare och det andra av amatörer, tävlar om att ställa rätt diagnos. Läkarna får bara använda sin kunskap, medan amatörlaget har fri tillgång till att söka information på nätet. 

I det första avsnittet vann amatörerna. I det andra vann läkarna – men mycket knappt. 

Diagnoskampen är en kunskapstävling om medicin och hälsa. Mer intressant kanske – Diagnoskampen är också ett test av våra framtida läkarbesök. En framtid där det är datorer som vi möter. Datorer som använder sensorer, big data och information på nätet för att ställa diagnos och göra oss friska.

Frågan är vem som klarar att leverera bäst tjänster till oss i framtiden. Kommer våra läkare – men också andra professioner som ingenjörer, arkitekter, jurister, journalister, lärare, präster – att ersättas av den sortens kunskap på nätet som redan finns tillgänglig – och ökande datamängder varje år – via våra datorer, sensorer och mobiltelefoner? 

För Användarföreningen innebär arbetet med skärgårdskommunerna en stor variation av uppkopplad teknik. Det är trendmonitorering för multisjuka äldre, uppkopplade hjälpmedel, välfärdsteknik samt bostads- och samhällsanpassningar som ökar möjligheterna till ett mer oberoende liv. Teknik som Verklighetslabbet Stureby till delar redan arbetar med och kan medverka till att vidareutveckla.

Tillsammans med deltagande teknikleverantörer kommer två förslag till integrationsplattform att presenteras. Förslagen kommer att följa EU-kommissionens ambitioner med multivariata systemlösningar – med variabler både från fastighetsteknik och lösöre. Även med koppling till journaler. Därför är också Stockholms stad intresserad av en samverkan kring artificiell intelligens (AI).

Artificiell intelligens (AI) är här för att stanna. Artificiell intelligens kommer att skapa förutsättningar för bättre livskvalitet för väldigt många människor. I en nära framtid när andelen sjukhuspersonal minskar i samhället. I en samtid när pandemier och ökande antibiotikaresistens tar alltmer tid från våra läkare och sjuksköterskor. Nu gäller det att vi tillsammans fokuserar på att skapa de tekniska plattformar som behövs för att förverkliga Artificiell intelligens (AI).

Användarföreningens traditionella seminarium Ny teknik i äldreomsorgen den 21 september kommer att beskriva det senaste från arbetet med Teracom och med trendmonitorering. Grunderna för Artificiell intelligens (AI).

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojekten och tillhörande seminarier.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 
Välkommen till en spännande fortsättning!