Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
15d1b424 5474 4e9f e532 b23d7871c01e
Uppkoppling utan fiber 
Nu har processen med att bygga ett fungerande paraplynät startat i Värmdö kommun. Nätet som ska möjliggöra användning av uppkopplad välfärdsteknik och e-hälsa – även där det inte finns fiber nedgrävt. Testerna i Värmdö kommun blir en del av projektet Oden, med Teracom som operatör.

På Saltarö bor 88-åringen som är först ut med ett uppkopplat kvarboende. Saltarö ligger i nordöstra hörnet av Värmdön, cirka 20 km från huvudorten Gustavsberg. Nackamasterna, som är paraplynätets centrala funktion, ligger 25 km bort fågelvägen och bär den radioutrustning som ska kommunicera med kvarboendet på Saltarö. 

För Värmdö kommun väntar nu arbetet med att hitta 5G-anpassade produkter som passar det aktuella kvarboendet. 

Giraff är ett exempel
Tillsynsroboten Giraff är ett exempel på en 5G-anpassad produkt som är med på listan.

Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma. Giraffen möjliggör att vårdgivaren fritt kan röra sig i hemmet och interagera med vårdtagaren med hjälp av ett videosystem.

Andra produkter som är aktuella är utrustning för hemmonitorering och pandemiövervakning.

Fler 5G-anpassade produkter är välkomna
Tillsammans med Värmdö kommun inventerar Användarföreningen nu vilka produkter som kan vara aktuella i det kommande projektet efter sommaren. 

Principen för ett kvarboende är att uppkopplingen ska fungera cybersäkert både utomhus och inomhus. Utan alltför kostnadskrävande funktioner för handover mellan Wi-Fi-system med olika konfiguration och ett 5G-nät utomhus.

Exempel på aktuella produkter är elrullstolar, tekniska hjälpmedel för diabetes eller andra hjälpmedel för medborgare med folksjukdomar samt hjälpmedel för multisjuka äldre.

Även Österåkers kommun ligger i startgroparna för en färd framåt med nya tekniska lösningar. Ljusterö är en av de bygder som Österåkers kommun fokuserar på. Ljusterö är en av de största öarna i den mellersta delen av Stockholms skärgård. Under sommarsäsongen vistas det nästan 20 000 personer på ön.

5G blir ryggraden
Att skapa tekniska lösningar är inte ett problem. Problemet är den allt högre kostnaden för att få många mindre parallella standarder att hänga med i utvecklingen. Det blir därför desto viktigare att samordna fysisk samhällsstruktur och att följa global teknikstandard.

5G tillhandahåller strukturen för ett samhällsnät. Alltifrån tillgänglighet till informationssäkerhet. Staten ska ha kontroll över säker kommunikation. Det måste också finnas tillräcklig kapacitet för applikationer inom vård och omsorg. Livräddande insatser kommer därför att gå före nedladdning av en film i en gemensam lösning. NIS 2-direktivet blir vägledande.

Den 21 september återkommer Användarföreningens traditionella seminarium som heter Ny teknik i äldreomsorgen. Den 26 oktober arrangeras ett seminarium som handlar om pandemiövervakning med mobil teknik. Bägge dessa tillfällen bjuder på genombrytande tekniklösningar – med koppling till initiativet ovan.

Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. 

Välkommen till en spännande fortsättning!