Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
B6895321 217d 4bd7 86c6 7c73ee59397c
AOT – Advanced Oxidation Technology – är en svenskutvecklad teknik som minskar risken för sådana bakteriella infektioner och virusförkylningar i särskilda boenden som orsakas av vattenburna mikroorganismer. Utrustningen monteras både i kall- och varmvattensystemet i byggnadens undercentral.

AOT avdödar mikroorganismer med hög effektivitet. Hela 99,999% av inkommande mikroorganismer avdödas i utrustningen. Även organiska partiklar, exempelvis biofilmpartiklar, bryts ner och minskar därigenom risken för mikrobiologisk tillväxt i byggnadens varm- och kallvattenledningar.

En AOT är helt kemikaliefri. Den avdödande funktionen skapas genom att fria radikaler genereras i utrustningens avdödningskammare. De fria radikalerna oxiderar sönder alla organiska partiklar i vattnet, vilket innebär att samtliga typer av mikroorganismer också avdödas. Små organiska partiklar omvandlas till koldioxid och vatten.

För särskilda boenden är det extra angeläget att skapa mikrobiologiskt säkert vatten. Gruppen seniorer över 65 år är överrepresenterade i statistiken för exempelvis legionella-relaterade infektioner. Ett sänkt immunförsvar – i kombination med att svenskt kranvatten blir alltmer kontaminerat på grund av åldrande rörsystem – motiverar att seniorer i särskilda boenden erbjuds förstärkt skydd mot mikroorganismer. De svenska vattenverken håller världsklass samtidigt som vattnets kvalitet alltså försämras på sin väg till vattenkranen.

Livsmedelsverket har bedömt att mellan 100 000 – 2 000 000 svenskar varje år drabbas av magsjuka på grund av dricksvattnet. Risken för seniorer är större än för yngre åldersgrupper. Risken förstärks när seniorer blir sängliggande med en infektion – med minskad muskelmassa, lunginflammation och andra komplikationer till följd.

Fastighetsägaren har det juridiska ansvaret för att vattenkvaliteten är säkerställd efter fastighetens anslutningspunkt. Detta lagstadgade ansvar väger således extra tungt i särskilda boenden där riskerna är högre.

Användarföreningen önskar en fortsatt skön sommar!