Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
Aebe1ff8 0a92 484f ae7c 2d31c8650c22
Ett paraplynät i Stockholms skärgård skapas för samordnad digitalisering. 
I veckan som gick genomfördes ett inledande projektmöte med Teracom. Det blir Värmdö kommun som blir del av Projekt Oden – för att testa framtida lösningar till samhällsviktiga aktörer. För Region Stockholm innebär utvecklingen på sikt en avlastning av primärvården. Ett välkommet inslag efter coronakrisen.

Projekt Oden inleds med Nackamasterna och ger bredband över luft till skärgårdskommunernas glesbygd. Värmdö kommuns roll blir att medverka till att utarbeta framtida användarfall och att ta fram kraven på det framtida nätet. Målet är att utveckla ett komplett koncept som stödjer aktörernas behov.

Mobilkommunikation för kritiska tjänster blir allt viktigare i ett alltmer uppkopplat och digitaliserat samhälle. En stor del av kritisk infrastruktur och relaterade funktioner kommer att vara mobilanslutna i framtiden och kommer därför att kräva säker och pålitlig teknik.

Lösningen med Nackamasterna ger mobil anslutning med hög kapacitet till ett landsbygdsområde med dålig mobil täckning. I full drift kommer lösningen att ge åtkomst till uppdragskritiska röst-, data- och videotjänster.

Norrtälje kommun och vårdbolaget Tiohundra ansluter till samordningsprojektets arbete så fort coronakrisen har dämpats. Tiohundra och Vd Peter Graf hoppas att arbetet kan inledas i mitten av mars.

Det blir då fokus på den demolägenhet på Danderyds sjukhus som i veckan får ett inomhusnät för 5G. För demolägenheten kommer Tiohundra att delta för att specificera vilken typ av uppkopplad teknik som är aktuell för samordningsprojektet. Eftersom Tiohundra arbetar med både sjukvård och äldreomsorg, blir demolägenheten ett spännande exempel på den samordnade digitalisering som Sverige nu står inför.

I den tidigare dialogen med Region Stockholm och Tiohundra består listan av uppkopplade hjälpmedel, trendmonitorering och distansdiagnostik. Den uppkopplade välfärdstekniken kommer att diskuteras i kommungruppen och i nära samverkan med Verklighetslabb Stureby – en testarena för framtidens äldreomsorg i Stockholms stad.

Fortsatta försök med paraplynätets applikationer planeras nu till kvartal tre 2021. Uppkopplad e-hälsa, självkörande färdtjänst och drönarleveranser till skärgårdsbor står på projektlistan. Utveckling av drönarleveranser kopplas till projektet Den autonoma flygplatsen. Klicka här för animation

Projektet med Teracom kommer också att omfatta diskussioner med de fyra mobiloperatörerna. Teracom är en av Nordens ledande sändnings- och tjänsteleverantörer av kritisk infrastruktur och kompletterar de kommersiella operatörerna med samhällsviktiga nät.

Återkoppla gärna till Användarföreningen om du är intresserad av mer information om samordningsprojektet i Region Stockholm.

Välkommen till en spännande fortsättning!