Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
66c1d70c 9e3d f5d3 8fb3 634998b3b468

Akuta insatser

Livevideo är ett kraftfullt verktyg för att snabbt upptäcka risker i ett boende. 

Sensio Care levererar tjänsten RoomMate, som har nått stora framgångar i Norden. RoomMate är en avancerad trygghetssensor som minskar och upptäcker fall genom avancerade algoritmer.

Aktivera en snabb insats
Att aktivera en snabb insats efter en fallolycka är starkt kopplat till tekniska lösningar. Trygghetslarm, mobil kommunikation och en snabb diagnos är grundläggande för att rätt insats ska kunna sättas in snabbt. Lika angeläget är omgående insatser för att förhindra fall och fallskador. I boendemiljön kan detta möjliggöras exempelvis med intelligenta kameror (computer vision) som kan leverera tidiga varningar och förebyggande åtgärder. Detta är komplexa lösningar som passar för nationell samordning.

Sensio Care – RoomMate
Företaget Sensio Care erbjuder lösningen RoomMate, till vänster i bilden ovan, som möjliggör en anonymiserad digital tillsyn av den boende. En livevideotjänst ger omsorgspersonal möjlighet att se och prata med den boende för att snabbt bedöma om fysisk tillsyn behövs. 

RoomMate ger möjlighet till automatisk varning. Den boende behöver inte själv larma om något är på väg att hända. RoomMate upptäcker farliga situationer och skickar larm till personalens mobiltelefoner och personalrum.

Systemlösningen från Sensio Care omfattar aktivitetskartläggning i boendet. För varje boende skapas aktivitetsdata som ger ett unikt beslutsstöd för individuell uppföljning och behandling. Med RoomMate installerat får vårdpersonal stora tidsbesparingar så att de kan prioritera bättre och använda sin tid till dem som behöver det mest. RoomMate larmar innan brukaren lämnar sängen, upptäcker frekvent uppvaknande, upptäcker om användaren går runt i rummet, upptäcker fallolyckor och uppmärksammar om användaren till exempel ropar på hjälp.

Teknik är bra investeringar – nationellt 
Aktivitetsdata blir en viktig komponent i de multimodala analyser som nu avses bli en nationell resurs – däribland i syfte att ytterligare minska fallskador. En nationell samordning av välfärdens digitala lösningar i Sverige är nu väl förankrad över de bägge politiska blocken.

I december 2020 tog regeringen, med ministrarna Magdalena Andersson och Anders Ygeman i spetsen, initiativ till Välfärdskommissionen, med syfte att skapa nationella samordning för teknik. 

I september 2023 tog regeringen med Socialminister Jakob Forssmed i spetsen beslutet att lansera en färdplan för nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar.

Seminarium – Förebygga fallolyckor
Information om hur fallolyckor kan förebyggas, presenteras under en rad seminarier med start under våren. Seminariet Förebygga fallolyckor, som infaller den 28 maj, fördjupar diskussionen kring en rad viktiga ämnen – från preventivt arbete till artificiell intelligens (AI). Då visas också RoomMate upp av en kommun som använder systemet.

Du anmäler dig till seminarierna på seminariehemsidan – www.teknikhuset.org.