Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
86a30925 d89e 49ff b130 40d8ebd5eb13
Två nationer som i decennier varit nära och ledande i industriell utveckling uppvisar nu betydande skillnader. Sydkorea drar nu ifrån Sverige inom mobil digitalisering. Att Sverige halkar hela två år efter, kommer att påverka vår förmåga att bibehålla vår välfärd. Vad gör Sydkorea som inte vi i Sverige gör?

Den 1 december 2018 blev ett historiskt datum i Sydkoreas telekomhistoria. Då blev Sydkorea den första nationen i världen som lanserade 5G-tjänster till företagskunder. Fyra månader senare, den 3 april 2019, var Sydkorea också den första nationen i världen som lanserade mobila 5G-tjänster till konsumenter – bara en timme före Verizons 5G-lansering i USA. 

Därmed övertog Sydkorea och USA den ledande position som Sverige hade haft sedan 1979.

20 månader efter lanseringen, i september 2020, hade 15 procent av sydkoreanska mobilkunder skaffat sig 5G-abonnemang. Det totala antalet mobilanslutningarna i landet passerade då 9 miljoner. Enligt uppskattningar från den globala mobilteleorganisationen GSMA innebär det mer än 40 miljoner 5G-kunder till 2025 i Sydkorea, motsvarande 66 procent av antalet totala anslutningar. 

Utvecklingen innebär att nära hälften av Sydkoreas mobilkunder har 5G-abonnemang redan år 2023. Sydkoreaner är kända för att vara tidiga teknikanvändare. Därtill satsar Sydkoreas regering på att stödja utvecklingen av utomhusnät. Den koreanska regeringen har gett skattestöd till inhemska operatörer om de expanderar rikstäckande 5G-täckning till 70 procent fram till 2025. Detta har bidragit till utbyggnad och användande.

Den sydkoreanska regeringen inser att digitalisering är avgörande för utvecklingen av Sydkorea som industrination och välfärdsnation. Därför satsas nu på nästa steg av åtgärder för att stimulera utvecklingen samt för att hålla konsumenterna nöjda. Det är en satsning som syftar till en förbättrad inomhustäckning. I takt med att utomhusnätet byggs ut med 5G och allt fler smartphones med 5G säljs, blir inomhustäckning allt viktigare för konsumenten. Därför planeras åtgärder för att behålla befintliga kunder och locka nya användare. Sydkoreas regering planerar att installera cirka 2000 5G-basstationer inomhus, i syfte att förbättra kundnöjdhetsnivån.

Låt oss vara ärliga. Sverige har tappat fart. Trots vår digitala ledning i fyra decennier och med två av världens ledande tillverkare av telekommunikationsutrustning inpå knutarna, har vi inte lyckats hålla den ledningsposition som är så viktig för att förbli ett välfärdsland. Det är nu dags för Sverige som nation att ta ansvar för sin digitala utveckling. Det är dags för Sveriges regering att agera. Det är dags för EU att agera.

Sydkorea borde vara en förebild för Sverige och för hela EU när det gäller digital utveckling. Efter en storsatsning på fiberbredband till alla skolor introducerade Sydkorea 2013 digitala skolböcker gratis till alla skolor. Satsningar som nu ger resultat. Sydkorea är idag världens trettonde största ekonomi. Sydkorea exporterar mer än vad landet importerar. För att säkra dessa framgångar satsar Sydkorea nu vidare på 5G. Som en fullt fungerande modern demokrati sedan 80-talet.

Det är nu ett starkt fokus på 5G världen över – tekniken som möjliggör den fjärde industriella revolutionen. Användarföreningen ligger väl positionerad för att driva utvecklingen vidare. Projektet 5G i byggnad är en utvecklingsprocess där såväl företag, kommuner samt regioner deltar och bidrar. Där fortsätter Användarföreningen det goda arbetet med att möjliggöra en sektorgemensam användning av 5G – oavsett tidigare affärsmodeller. Användarföreningen bygger därför ut verksamheten till att också hantera gemensamma frågeställningar av legal och affärsmässig natur – allt fler branscher till gagn.
Hör av dig om just din organisation vill vara med.

Välkommen till en spännande fortsättning!