Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
01b35875 6d77 b0b6 6b67 f7fb52978e87

Ny teknik i äldreomsorgen – 2022
Nu är programmet publicerat för årets uppkopplade seminarium Ny teknik i äldreomsorgen. Klicka här för programmet:

Ny teknik i äldreomsorgen - 2022

Ny Socialtjänstlag 2023
Årets seminarium kommer att spegla huvuddragen i den nya socialtjänstlagen:

  • socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv

  • plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen

  • kommunen, vid planering av insatser till grupper och enskilda, ska särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser

Programmet ger värdefulla exempel på vad den nya lagstiftningen handlar om:

Parlamentarisk utgångspunkt
Förebygga – det är nyckelordet i den nya Socialtjänstlag som träder i kraft i januari 2023. Den parlamentariska utgångspunkten beskrivs av en ledamot i den referensgrupp som representerar Riksdagens utskott.

Cybersäkra välfärdsnät
Hög end-to-end-säkerhet i hela landet. En av Sveriges ledande experter och tidigare koncernchef i statliga Teracom, ger sin bild av hur kommuner och regioner kan säkra gemensamma nät, även i kristider.

Förebyggande arbetssätt
Den kallas Borgholmsmodellen och lanserar förebyggande arbetssätt med ”hemsjukhus” som en avlastning för framtidens primärvård. Upphovsmannen beskriver bakgrund och utvecklingsmöjligheter.

 Förebyggande distansdiagnostik
Att upptäcka och förebygga begynnande ohälsa i ett tidigt skede bidrar till att vårdinsatser kan minimeras och skjutas upp. Forskare från Mälardalens Högskola redogör för hur ny teknik avlastar personalen.

Smart välfärdsteknik i badrum
Det är tekniken som ska se till att den sociala kontakten säkras, skapar oberoende och säkerhet och förebygger ofrivillig ensamhet. Upphovsmannen till ”Hygienassistenten” beskriver framtidens badrum.

Drönarleveranser
På Irland kostar en livsmedelsleverans med drönare cirka 40 kronor. I Sverige kostar motsvarande livsmedelsleverans med hemtjänst drygt 400 kronor. Ett rikstäckande projekt sammanfattar hållbara transporter.

Ny teknik i äldreomsorgen – 2022
Under seminariet den 20 september deltar representanter från myndigheter, kommuner och teknikleverantörer för att berätta mer om den teknik som mäter upp till nya Socialtjänstlagen.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.