Veckobrevet

Nyhetsbrev om framsteg och utveckling
A4160f5a 48ba 502d 0636 cef8be995c6f
Trill int ikull

Raukarna står stadigt på Gotland.

Det ska även gälla gotlänningarna – när Region Gotland under 2023 har dragit igång kampanjen Trill int ikull.

Region Gotland är övertygad om att antalet fallskador kan minskas genom förebyggande åtgärder. Varje höst uppmärksammar därför Region Gotland fallolyckor och vad man kan göra för att förebygga fall lite extra.

Träning, kost, säker medicin, fallsäkrad bostad, bra skor och hjälpmedel är några av åtgärderna i kampanjen Trill int ikull.

Föreläsningar och broddar 
Trill int ikull inleddes med föreläsningar under 2023 – med bland annat arbetsterapeut och fysioterapeut. Även representanter från Judoförbundet har deltagit med en inspirerande workshop om hur man faller rätt för att minimera skador. Informationen till pensionärsorganisationer om fallskador har kombinerats med att nästan 2000 par broddar har delats ut till gotlänningar över 65 år.

Träning
Det är numera vedertaget att regelbunden balans- och styrketräning har stor betydelse för att minska risken att falla. Även bland äldre personer ger både balans- och styrketräning god effekt. Trill int ikull påminner om att det aldrig är för sent att börja träna.

Kost
Redan vid 30 års ålder inleds en naturlig nedbrytning av muskler och processen går allt snabbare efter 50. Bra kost ger kroppen energi och näring samtidigt som den stärker muskler och skelett. Trill int ikull betonar att goda matvanor har stor betydelse för att skjuta upp både naturliga åldersförändringar och förändringar som orsakas av sjukdom och läkemedel.

Säker medicin
Den medicin du äter kan göra dig trött eller yr. Det är därför viktigt att veta hur dina mediciner fungerar – dels var för sig, dels i kombination med varandra. Trill int ikull rekommenderar att fråga din läkare eller ditt apoteket. Det är särskilt viktigt om du får läkemedel från flera olika läkare. 

Fallsäkrad bostad
De flesta fallolyckorna sker i bostaden. Trill int ikull ger tips på vad du kan göra för att minska risken för fall i just din bostad. 

Ny teknik kommer att förbli ett viktigt inslag i Användarföreningens arbete. Ett första område där exempelvis AI kommer att göra nytta, är att varna innan olyckan är framme. Genom så kallade multimodala analyser kan larm baseras på ett flertal faktorer – såväl vitaldata rörande individen som rådande omgivning. Även teknik som parerar fall utvecklas nu globalt.

En AI-kamera kommer att kunna varna för de flesta av de händelser som orsakar fall och fallskador. Den kan även ha koll på att medicinen tas. Utan att videobilderna lämnar bostaden. En AI-kamera kan varna för hala golv, en hund som vilar på golvet, en släckt lampa i trapphuset eller ett par tomma tofflor i hallen.

Teknik är bra investeringar
Genomsnittlig kostnad för lindrigt skadade personer till följd av fallolycka uppskattas till cirka 7 500 kr. Lindrigt skadade personer antas ha drabbats av så pass lindriga skador att de inte får några negativa hälsoeffekter eller fysiska besvär som sänker deras livskvalitet.

Genomsnittlig kostnad för svårt skadade personer till följd av fallolycka uppskattas till cirka 273 600 kr, där de största kostnaderna är till följd av slutenvård och behov eller utökat behov av omsorg efter fallolycka.

Ovanstående statistik från Socialstyrelsen 2022 visar att ett par broddar för 300 kronor är väl investerade pengar för Region Gotland. Det finns givetvis mer teknik att investera i för svensk välfärd.

Det blir ett spännande 2024 som skapar grunder för ökad livskvalitet – för en allt ökande grupp äldre medborgare i Sverige.

Vi önskar fortsatt intressant läsning.